Skip to content

Crossplane คืออะไร? อธิบาย Concept ด้วยภาพและตัวอย่าง

Published:| Updated:

Table of Contents

บทนำ (Introduction)

Infrastructure as Code (IaC) เป็นหนึ่งใน practice ที่สำคัญสำหรับการพัฒนา software ในยุคปัจจุบัน มันช่วยให้เราสามารถควบคุมเวอร์ชั่นของ infrastructure ได้, ช่วยทำ automation และช่วยให้ reuse ง่ายขึ้น

Crossplane เป็น open-source ที่นำหลักการของ IaC มารวมกับความสามารถของ Kubernetes ทำให้เราสามารถสร้าง control plane ขึ้นมาเพื่อจัดการ infrastructure ได้โดยใช้ Kubernetes APIs (เพราะมันไม่ใช่แค่ CLI-based tools แบบ Terraform, Pulumi, หรือ CDKs - Cloud Development Kits)

ในบทความนี้ผมจะอธิบาย concept พื้นฐานของ Crossplane โดยเน้นภาพประกอบและตัวอย่าง (แต่จะยังไม่มี lab) เมื่ออ่านบทความนี้จบผมหวังว่ามันจะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานของ Crossplane มากขึ้น (มั้งครับ…ผมหวังว่านะ 😂)


Kubernetes Concept ที่เกี่ยวกับ Crossplane

ก่อนที่จะเข้าใจการทำงานของ Crossplane เราต้องเข้าใจ concept ของ Kubernetes ก่อน ใครเข้าใจอยู่แล้วก็ข้ามได้เลย

Reconciliation Loops

Custom Resource Definitions (CRDs) และ Custom Controllers


Crossplane คืออะไร?

Crossplane คือ open source tool ที่ทำให้เราสร้างและจัดการ infrastructure โดยใช้ความสามารถของ Kubernetes ได้ ซึ่งมันก็คือ IaC tool นั่นแหละ เพียงแต่มันต่างกับ IaC tools อื่นตรงที่มันไม่ใช่แค่ CLI-based tool ที่ติดตั้งลงเครื่อง, เขียน code, run คำสั่งเพื่อสร้าง infrastructure แล้วจบ

แต่ Crossplane ผนวกตัวเองเข้ากับ Kubernetes ที่มีความเป็น platform อยู่แล้ว โดยมีทั้ง API ที่เราใช้ create, get, update หรือ delete กับ infrastructure ได้, มี RBAC ที่ใช้กำหนด permissions (สิทธิ์) ได้, มี drift detection จาก reconciliation loops และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สำคัญคือมันอยู่ในโลก cloud native ของ CNCF ดังนั้นจะมี tools มากมายที่พร้อม integrate เข้ามาเสริมอีกเพียบ

และการที่เราจะใช้ Kubernetes จัดการ infrastructure เช่น virtual server, network หรือ database ได้นั้นเราต้องเขียน custom resource definition (CRD) และ custom controller กันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ Crossplane ทำให้เราครับ


อธิบาย Concept เบื้องต้นของ Crossplane

1) Providers

Providers คือ plugin ที่ช่วยให้ Crossplane สามารถคุยกับ platform ต่าง ๆ อย่าง AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Helm หรือ SQL เพื่อสร้าง resource ขึ้นมาได้ (เหมือนกับ provider ของ Terraform) ซึ่งการติดตั้ง provider ก็คือการสร้าง custom resource definitions (CRDs) สำหรับ resources ต่าง ๆ ของ platform นั้นลงใน Kubernetes ของเรา

Crossplane Providers

การติดตั้ง Crossplane providers ในปัจจุบันจะเลือกเป็น service เช่น

และเค้ายังมี providers อีกหลายตัว สามารถดูได้ที่ https://marketplace.upbound.io/

ตัวอย่าง Provider Manifest สำหรับ AWS EC2

---
apiVersion: pkg.crossplane.io/v1
kind: Provider
metadata:
 name: provider-aws-ec2
spec:
 package: xpkg.upbound.io/upbound/provider-aws-ec2:v1.3.0

ตัวอย่าง Provider Manifest สำหรับ Azure Compute

---
apiVersion: pkg.crossplane.io/v1
kind: Provider
metadata:
 name: provider-azure-compute
spec:
 package: xpkg.upbound.io/upbound/provider-azure-compute:v1.0.0

2) Managed Resources (MRs)

Crossplane ช่วยสร้าง custom resource definitions (CRDs) และ custom controllers สำหรับ cloud resources ไว้ให้แล้ว ถ้าเราสร้าง cloud resources ขึ้นมาด้วย Crossplane เราจะเรียกมันว่า Managed Resources (MRs)

โดย managed resource (MR) แต่ละตัวจะ map กับ cloud resource แบบ 1-1

Crossplane Managed Resources (MRs)

ซึ่งถ้าหากผม configure providers เอาไว้หมดแล้ว ผมสามารถสร้าง S3 bucket ขึ้นมาได้ด้วย manifest นี้

ตัวอย่าง Managed Resource (MR) Manifest สำหรับสร้าง Amazon S3 Bucket

---
apiVersion: s3.aws.upbound.io/v1beta1
kind: Bucket
metadata:
 generateName: nopnithi-bucket-
spec:
 forProvider:
  region: ap-southeast-1

และสามารถใช้ Kubernetes API (หรือใช้ผ่าน kubectl) เพื่อเช็ค infrastructure ได้เหมือนที่เราจัดการ pods เลย

➜ kubectl get buckets
NAME          READY  SYNCED  EXTERNAL-NAME      AGE
nopnithi-bucket-bm6r7  True  True   nopnithi-bucket-bm6r7  31s

โดยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเรียกว่า managed resource (MR) ครับ และถ้าเราลองไปที่ AWS ก็จะเห็น bucket ถูกสร้างขึ้นมาด้วยชื่อเหมือน EXTERNAL-NAME นี่เลย และอีกจุดที่ดีกว่า Terraform ก็คือถ้ามีใครไปแอบเปลี่ยนอะไรที่ bucket นี้ Crossplane ที่คอยเช็คอยู่ก็จะช่วยเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิม

ก่อนไปต่อแวะสรุปหัวข้อ 1 และ 2 ก่อนนะ


3) Composite Resources (XRs)

เราสามารถสร้าง cloud resource ขึ้นมาผ่าน managed resource (MR) โดยตรงได้ แต่ตาม practice แล้วเราจะไม่ทำแบบนั้นเพราะมันยุ่งยาก นอกจากผู้สร้างจะต้องเข้าใจ infrastructure แล้ว ก็ต้องเข้าใจ Crossplane ด้วย

ดังนั้นเราจะรวม managed resources (MRs) หลายตัวเป็น resource ตัวใหม่และตั้งชื่อให้มันใหม่ จากนั้นสร้าง cloud resources ผ่าน resource นั้น โดยเราเรียก resource นี้ว่า Composite Resource (XR)

Crossplane Composite Resource (XR)

โดย composite resource (XR) คือ custom resource ที่เราสร้างขึ้นเพื่อ managed resources (MRs) ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน และสร้าง API ใหม่ที่ง่ายกว่าในการสร้าง infrastructure ขึ้นมาให้ user ใช้แทน

ซึ่ง composite resource (XR) จะเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับเรากำหนด เช่น ผมจะตั้งชื่อว่า SimpleNetwork ที่ประกอบด้วย managed resource (MR) หลายตัวรวมกันตามรูปแบบนี้

ตัวอย่าง Crossplane Composite Resources (XRs) สำหรับสร้าง Network บน AWS และ Azure

เวลาที่ user ต้องการ network เค้าก็แค่สร้าง SimpleNetwork ขึ้นมาโดยไม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน underlying infrastructure ข้างล่าง แค่รู้ว่าต้องการ network ชื่ออะไร, อยู่ที่ไหน และมีขนาดเท่าไรก็พอ (ขึ้นอยู่กับเรากำหนด)

โดยการจะสร้าง composite resources (XRs) ขึ้นมา เราต้องกำหนดแบบ (blueprint) ให้มันก่อน ซึ่งต้องใช้ Composite Resources Definitions (XRDs) และ Compositions ครับ

โครงสร้าง Crossplane Composite Resources (XRs)

3.1 Composite Resources Definitions (XRDs)

Composite Resource Definition (XRD) คือส่วนที่ใช้กำหนด type ของ composite resource (XR) และกำหนด API schema ว่าเวลาที่เราจะสร้าง composite resource (XR) ขึ้นมาจะต้องใช้ API แบบไหน (มี property อะไรบ้าง)

หากเทียบกับ Terraform ก็ให้มอง XRD เหมือนกับ variable blocks ที่กำหนดไว้ใน variables.tf ของ Terraform module

สมมุติว่า composite resource (XR) ที่ชื่อ SimpleNetwork ของผมต้องการให้ user กำหนดมาแค่ 4 อย่างนี้ตอนสร้าง

 1. name คือ ชื่อของ network
 2. size คือ ขนาดของ network
  • small (/24)
  • medium (/20)
  • large (/16)
 3. location คือ สถานที่ของ network (region บน AWS และ location บน Azure)
  • sg (Singapore)
  • us (USA)
 4. provider คือ cloud platform ที่จะสร้าง network
  • aws
  • azure

ดังนั้นผมก็ต้องไปกำหนดมันผ่านการสร้าง composite resources definition (XRD) ก่อน

ตัวอย่าง Composite Resources Definition (XRD) Manifest ชื่อ SimpleNetwork

---
apiVersion: apiextensions.crossplane.io/v1
kind: CompositeResourceDefinition
metadata:
 name: simplenetworks.nopnithi.com
spec:
 group: nopnithi.com
 names:
  kind: SimpleNetwork
  plural: simplenetworks
 claimNames:
  kind: SimpleNetworkClaim
  plural: simplenetworkclaims
 versions:
  - name: v1alpha1
   served: true
   referenceable: true
   schema:
    openAPIV3Schema:
     type: object
     properties:
      spec:
       type: object
       properties:
        name:
         type: string
         description: "The name of the network."
        size:
         type: string
         description: "The size of the network."
         enum:
          - small
          - medium
          - large
        location:
         type: string
         description: "The location of the network."
         enum:
          - sg
          - us
       required:
        - name
        - size
        - location

บทความนี้ผมขอไม่อธิบายรายละเอียดครับ อยากเน้น concept ก่อน (เดี๋ยวจะตึงเกิน 😂) ส่วน lab เดี๋ยวจะตามมาทีหลัง

3.2) Compositions

หลังจากที่เราได้ composite resource definition (XRD) แล้ว อีกส่วนคือ composition ครับ

Composition คือ template ที่ใช้สำหรับสร้าง composite resource (XR) ขึ้นมา โดยภายใน composition จะเป็นการกำหนดว่ามี managed resource (MR) อะไรบ้างภายใน composite resource (XR) ตัวนั้น

และถ้าผมต้องการให้ user สามารถสร้าง SimpleNetwork ได้ทั้งบน AWS และ Azure ผมก็ต้องสร้าง composition 2 ตัวแบบนี้…

ตัวอย่าง 1: Composition Manifest ของ SimpleNetwork สำหรับ AWS

---
apiVersion: apiextensions.crossplane.io/v1
kind: Composition
metadata:
 name: aws-simplenetwork
 labels:
  provider: aws
spec:
 # Defines which custom APIs (XRDs) for this template (composition) to create resources.
 compositeTypeRef:
  apiVersion: nopnithi.com/v1alpha1
  kind: SimpleNetwork
 patchSets:
  - name: provider
   patches:
    - fromFieldPath: spec.compositionSelector.matchLabels.provider
     toFieldPath: spec.providerConfigRef.name
     transforms:
      - type: string
       string:
        type: Format
        fmt: "%s-default"
  - name: region
   patches:
    - fromFieldPath: spec.location
     toFieldPath: spec.forProvider.region
     transforms:
      - type: map
       map:
        sg: ap-southeast-1
        us: us-east-1
  - name: tags
   patches:
    - fromFieldPath: spec.name
     toFieldPath: spec.forProvider.tags.Name
 # Defines the managed resources (MRs) that this template (composition) creates.
 resources:
  - name: vpc
   base:
    apiVersion: ec2.aws.upbound.io/v1beta1
    kind: VPC
    spec:
     forProvider:
      enableDnsSupport: true
      enableDnsHostnames: true
      tags:
       Name: simplenetwork-vpc
   patches:
    - type: PatchSet
     patchSetName: provider
    - type: PatchSet
     patchSetName: region
    - type: PatchSet
     patchSetName: tags
    - fromFieldPath: spec.size
     toFieldPath: spec.forProvider.cidrBlock
     transforms:
      - type: map
       map:
        small: 10.0.0.0/24
        medium: 10.0.0.0/20
        large: 10.0.0.0/16
  - name: public-subnet
   base:
    apiVersion: ec2.aws.upbound.io/v1beta1
    kind: Subnet
    metadata:
     labels:
      networkType: public
    spec:
     forProvider:
      vpcIdSelector:
       matchControllerRef: true
      tags:
       Name: simplenetwork-public-subnet
   patches:
    - type: PatchSet
     patchSetName: provider
    - type: PatchSet
     patchSetName: region
    - type: PatchSet
     patchSetName: tags
    - fromFieldPath: spec.size
     toFieldPath: spec.forProvider.cidrBlock
     transforms:
      - type: map
       map:
        small: 10.0.0.0/26
        medium: 10.0.0.0/22
        large: 10.0.0.0/18
    - fromFieldPath: spec.location
     toFieldPath: spec.forProvider.availabilityZone
     transforms:
      - type: map
       map:
        sg: ap-southeast-1
        us: us-east-1
      - type: string
       string:
        type: Format
        fmt: "%sa"
  - name: internet-gateway
   base:
    apiVersion: ec2.aws.upbound.io/v1beta1
    kind: InternetGateway
    spec:
     forProvider:
      vpcIdSelector:
       matchControllerRef: true
      tags:
       Name: simplenetwork-internet-gateway
   patches:
    - type: PatchSet
     patchSetName: provider
    - type: PatchSet
     patchSetName: region
    - type: PatchSet
     patchSetName: tags
  - name: default-route-table
   base:
    apiVersion: ec2.aws.upbound.io/v1beta1
    kind: DefaultRouteTable
    spec:
     forProvider:
      defaultRouteTableIdSelector:
       matchControllerRef: true
      route:
       - cidrBlock: 0.0.0.0/0
        gatewayIdSelector:
         matchControllerRef: true
      tags:
       Name: simplenetwork-default-route-table
   patches:
    - type: PatchSet
     patchSetName: provider
    - type: PatchSet
     patchSetName: region
    - type: PatchSet
     patchSetName: tags

ตัวอย่าง 2: Composition Manifest ของ SimpleNetwork สำหรับ Azure

---
apiVersion: apiextensions.crossplane.io/v1
kind: Composition
metadata:
 name: azure-simplenetwork
 labels:
  provider: azure
spec:
 # Defines which custom APIs (XRDs) for this template (composition) to create resources.
 compositeTypeRef:
  apiVersion: nopnithi.com/v1alpha1
  kind: SimpleNetwork
 patchSets:
  - name: provider
   patches:
    - fromFieldPath: spec.compositionSelector.matchLabels.provider
     toFieldPath: spec.providerConfigRef.name
     transforms:
      - type: string
       string:
        type: Format
        fmt: "%s-default"
  - name: location
   patches:
    - fromFieldPath: spec.location
     toFieldPath: spec.forProvider.location
     transforms:
      - type: map
       map:
        sg: "Southeast Asia"
        us: "West US"
  - name: tags
   patches:
    - fromFieldPath: spec.name
     toFieldPath: spec.forProvider.tags.Name
 # Defines the managed resources (MRs) that this template (composition) creates.
 resources:
  - name: resource-group
   base:
    apiVersion: azure.upbound.io/v1beta1
    kind: ResourceGroup
   patches:
    - type: PatchSet
     patchSetName: provider
    - type: PatchSet
     patchSetName: location
    - type: PatchSet
     patchSetName: tags
  - name: vnet
   base:
    apiVersion: network.azure.upbound.io/v1beta1
    kind: VirtualNetwork
    spec:
     forProvider:
      resourceGroupNameSelector:
       matchControllerRef: true
   patches:
    - type: PatchSet
     patchSetName: provider
    - type: PatchSet
     patchSetName: location
    - type: PatchSet
     patchSetName: tags
    - fromFieldPath: spec.size
     toFieldPath: spec.forProvider.addressSpace
     transforms:
      - type: map
       map:
        small: ["10.0.0.0/24"]
        medium: ["10.0.0.0/20"]
        large: ["10.0.0.0/16"]
  - name: subnet
   base:
    apiVersion: network.azure.upbound.io/v1beta1
    kind: Subnet
    spec:
     forProvider:
      resourceGroupNameSelector:
       matchControllerRef: true
      virtualNetworkNameSelector:
       matchControllerRef: true
   patches:
    - type: PatchSet
     patchSetName: provider
    - fromFieldPath: spec.size
     toFieldPath: spec.forProvider.addressPrefixes
     transforms:
      - type: map
       map:
        small: ["10.0.0.0/26"]
        medium: ["10.0.0.0/22"]
        large: ["10.0.0.0/18"]

อย่าพึ่งตกใจครับ ยังไม่ต้องลงรายละเอียดทุกบรรทัด ที่ผมเอา composition manifests มาให้ดูก็เพื่อให้เห็นภาพว่า composition ใช้เพื่อกำหนดว่า composite resource (XR) ของเรานั้นมี managed resources (MRs) อะไรบ้าง (ดูคร่าว ๆ ก็น่าจะเดาได้ใช่มั้ยครับ?)

สังเกตว่าของ AWS และ Azure จะมีรายละเอียดที่ต่างกัน เช่น

แต่ที่เหมือนกันคือทั้งสอง compositions ใช้ composite resource definition (XRD) เดียวกัน (kind: SimpleNetwork) เหตุผลก็เพราะเราต้องการให้ developer สร้าง network บน cloud ใด ๆ ด้วยวิธีการ (API) เดียวกันนั่นเอง

หลังจากนี้ถ้าใครต้องการจะสร้าง network ก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้เลยง่าย ๆ แบบไม่ต้องรู้อะไร ซึ่ง standard หรือ policies ทั้งหมดถูกกำหนดโดย platform engineer เรียบร้อยแล้ว

Crossplane Composite Resource Definition (XRD) และ Compositions

ตัวอย่าง Composite Resources (XRs) Manifest สำหรับสร้าง SimpleNetwork บน AWS และ Azure

---
apiVersion: nopnithi.com/v1alpha1
kind: SimpleNetwork
metadata:
 name: simplenetwork1
spec:
 compositionSelector:
  matchLabels:
   provider: aws
 name: simplenetwork1
 size: small
 location: sg
---
apiVersion: nopnithi.com/v1alpha1
kind: SimpleNetwork
metadata:
 name: simplenetwork2
spec:
 compositionSelector:
  matchLabels:
   provider: azure
 name: simplenetwork2
 size: large
 location: us

เหมือนจะจบ…แต่ยังมีปัญหาอีกเล็กน้อยตรงที่ composite resource (XR) ที่สร้างขึ้นมันเป็น cluster-scoped คือไม่ได้อยู่ใน namespace ซึ่งบริษัทเราอาจจะมี developer หลายทีม ถ้า resource ของทุกทีมมากองรวมกันที่เดียวก็คงจัดการได้ยากใช่มั้ยครับ?

ก่อนไปต่อแวะสรุปหัวข้อ 3 ก่อนนะ


4) Composite Resource Claims (XRCs) หรือ Claims

Claims หรือชื่อเต็มคือ Composite Resource Claim s ( XRCs) ถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยก็คงจะเป็น “อ้างสิทธิ์” หละมั้ง ซึ่ง claim ถือเป็น interface ตัวจริงตาม practice ที่ user ใช้สำหรับสร้าง composite resources (XRs) ขึ้นมา

แม้ว่าการสร้าง composite resources (XRs) โดยตรง กับ การสร้าง claim นั้นจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน แต่ความต่างก็คือ

สร้าง Resource ผ่าน Claim

ดังนั้นการสร้างผ่าน claims จะช่วยให้เราสามารถแยกได้ว่า resources บน Kubernetes cluster นั้นเป็นของใคร (ทีมไหน) โดยยึดตาม namespace สำหรับแต่ละทีม (เหมือนกับที่เราใช้จัดการ application นั่นแหละ)

โดยถ้าย้อนกลับไปดูที่ composite resources definition (XRD) ผมได้กำหนด claim เอาไว้แล้วที่ claimNames

---
apiVersion: apiextensions.crossplane.io/v1
kind: CompositeResourceDefinition
metadata:
 name: simplenetworks.nopnithi.com
spec:
 group: nopnithi.com
 names:
  kind: SimpleNetwork
  plural: simplenetworks
 claimNames:
  kind: SimpleNetworkClaim
  plural: simplenetworkclaims
...
...

ดังนั้น user สามารถเปลี่ยนมาสร้าง SimpleNetwork ผ่าน claim ได้ไม่ยากด้วยการเปลี่ยนจาก kind: SimpleNetwork เป็น kind: SimpleNetworkClaim ตามที่กำหนดไว้ใน composite resource definition (XRD) นอกนั้นเหมือนเดิมทุกประการ

ตัวอย่าง Manifest ในการสร้าง Composite Resource (XR) โดยตรง

---
apiVersion: nopnithi.com/v1alpha1
kind: SimpleNetworkClaim
metadata:
 name: simplenetwork1
 namespace: team-a
spec:
 compositionSelector:
  matchLabels:
   provider: aws
 name: simplenetwork1
 size: small
 location: sg

ตัวอย่าง Manifest ในการสร้าง Composite Resource (XR) ผ่าน Claim

---
apiVersion: nopnithi.com/v1alpha1
kind: SimpleNetworkClaim
metadata:
 name: simplenetwork2
 namespace: team-b
spec:
 compositionSelector:
  matchLabels:
   provider: azure
 name: simplenetwork2
 size: large
 location: us

โดยเมื่อเราสร้าง claim เราก็จะได้ composite resource (XR) เหมือนเดิมครับ และทุกอย่างจะยังคงอยู่ใน cluster-scoped เช่นกัน เพียงแต่จะมี claim resource ที่อยู่ใน namespace เพิ่มขึ้นมา ช่วยให้เราแยกแยะ resources ของแต่ละทีมได้ง่ายขึ้น

อันนี้คือ claims ที่ผมสร้างขึ้นใน namespace team-a และ team-b

➜ kubectl get simplenetworkclaims.nopnithi.com --all-namespaces
NAMESPACE  NAME       SYNCED  READY  CONNECTION-SECRET  AGE
team-a   simplenetwork1  True   True            3m38s
team-b   simplenetwork2  True   True            2m56s

และแต่ละ claim ก็จะสร้าง composite resource (XR) ของตัวเองอยู่ใน cluster-scoped เหมือนกัน

➜ kubectl get simplenetworks.nopnithi.com
NAME          SYNCED  READY  COMPOSITION      AGE
simplenetwork1-92xd9  True   True  aws-simplenetwork   3m48s
simplenetwork2-rzn7s  True   True  azure-simplenetwork  3m6s

ก่อนไปต่อแวะสรุปหัวข้อ 4 - Claims ก่อนนะ


สุดท้ายรูปนี้คือ architecture ทั้งหมดของ Crossplane concept พื้นฐานที่เราเรียนรู้กันมาทีละส่วน ค่อย ๆ ทำความเข้าใจดูนะครับ

ภาพรวม Crossplane Concept Architecture


บทสรุป (Conclusion)

ส่วนตัวผมมองว่า Crossplane เป็น tool ที่ทรงพลังและมี potential ที่ดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ platform engineering กำลังมา มันช่วยให้เราสามารถสร้าง infrastructure platform หรือ control plane ขึ้นมาได้โดยใช้ความสามารถของ Kubernetes เข้ามาช่วยจัดการกับ infrastructure เช่น การสร้าง infrastructure APIs, การทำ reconcile, ใช้ RBAC เพื่อกำหนด permissions ในระดับ API, หรือการเขียน Kubernetes operators เข้ามาช่วยจัดการ

และเรายังสามารถใช้ tools, solutions หรือ practices แบบเดียวกับฝั่ง application ได้ เช่น การ deploy ผ่าน kubectl หรือ GitOps อย่าง Argo CD หรือ Flux, เรื่อง observability stack ต่าง ๆ ซึ่งพวกนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการ scale, automate และ self-service ในฝั่ง infrastructure ให้ดียิ่งขึ้น

ถึงแม้การเรียนรู้ Crossplane อาจใช้เวลาบ้างในช่วงแรกเมื่อเทียบกับ IaC tools ตัวอื่น แต่เมื่อเราเข้าใจและจัดการมันอย่างเป็นระบบแล้ว Crossplane จะช่วยให้การสร้าง platform เป็นเรื่องง่ายขึ้นครับ เดี๋ยวบทความหน้าเราจะมาลองทำ Crossplane lab ไปด้วยกัน


Does it help?

Don’t miss out on future updates - Follow or Subscribe me!

And don’t forget to share it with your friends. Your share means a lot.